Hållbar lönsamhet och ansvar i alla led

Hållbarhet är ett ord som idag använts vitt och brett. Som företag ställs det krav på dig att Du ska arbeta hållbart och för samhällets bästa. Men vad innebär det att arbeta hållbart? Hur kan Du som företagare hålla koll på om ditt företag lever upp till vad som förväntas av dig? Och om Du känner dig säker på att Du lever upp till vad som förväntas av dig – har du koll på om dina leverantörer gör det samma?

ansvarsfullt.se har som mål att alla företagare ska kunna jobba hållbart och lönsamt på ett så enkelt sätt som möjligt. Du ska inte behöva tänka efter vad det innebär att driva ditt företag hållbart – det har vi redan gjort! Våra frågor täcker in hela hållbarhetsområdet: kvalitet, miljö och socialt ansvar och är baserat på internationella standarder.

Marknadens enklaste hållbarhetsredovisning.


Talare och panel:


Seminariet är över och anmälan kan inte längre göras